Det er gull i grønne skoger

"DET ER GULL I GRØNNE SKOGER"

Gammelt norsk ordtak

LINJERYDDING

Siden oppstarten har vi hatt flest oppdrag for ulike kraftselskaper hvor vi har stått for den nødvendige manuelle skogryddingen av linjenettet.

Flate strekker eller stupbratte skrenter, ingenting er en umulighet for oss når det kommer til linjerydding.

Vi utfører oppdrag etter avtale i hele Norge.

Veidemenn har utviklet en ny måte for å kvalitetssikre vegetasjonskontroll under høyspentlinjer på.

 

Metoden dokumenterer hva som finns av miljøverdier i og langs linjetraseen. Dette gir linje-eier muligheten for
å ta hensyn til viktige miljø eller kulturverdier, i eller langs linjetraseen til glede for grunneier og allmenheten for øvrig.

Vi dokumenterer miljøverdier og utarbeider tilpasset skjøtsel der hvor det er behov for det. Alt kvalitetssikres og dokumenteres etter den miljøstandard som kreves.

ØKOLOGISK RYDDEPLAN
MANUELL HOGST

Om tomta er stor eller liten har det ingenting å si for oss, vi utfører manuell tynning, sluttavvirkning, og rydding av alle type tomter. 

Vi tar på oss oppdrag etter avtale i hele Norge.

TREFELLING

Har du en gammel bjørk som har vokst seg altfor stor for plassen den ble plantet? Ta kontakt for felling av "vanskelige" trær i hager og lignende.

 

Vi tar på oss oppdrag etter avtale i hele Norge.

SKOGKULTUR

Skogplanting og ungskogpleie er noe vi utfører i både liten og stor skala. Våre skog-eksperter har en solid kompetanse innen dette med størst mulig gevinst ved å gjøre den nødvendige planleggingen for en mest mulig korrekt gjennomføring.  

 

Vi tar på oss oppdrag etter avtale i hele Norge.

En av våre oppdragsgivere gjennom årene er Bane Nor. 

Dette har gitt oss en spisskompetanse innen særlig krevende hogstarbeid med et høyt fokus på sikkerhet.


Vi utfører oppdrag etter avtale i hele Norge.

JERNBANERYDDING