Veidemenn AS; Fra jakt og skog, til villmark og helse
1/5

"Detta har je itte prøvd før, så je klarer vel detta å!"

Livsmotto

HISTORIEN BAK

Veidemenn AS ble til som et resultat av to unge tømmerhoggere med et brennende ønske for å kunne jobbe i og av skogen. Dette innebar ikke bare tradisjonell tømmerhogst, men også det å leve av sin lidenskap for jakt, fiske og villmarksliv. 

 

Med sin dype forankring i de urgamle tradisjonene som jeger/sanker-samfunnene hadde, ble Veidemenn AS stiftet en frisk vårdag i 2002. 15 år senere er fortsatt den samme lidenskapen sterkt drivende for all aktivitet vi i Veidemenn bedriver, noe som har en god smitteeffekt på de vi deler stien med.

Knut Tore Bakka (t.v) og hans bror Dagh Bakka (t.h) har sammen skapt en levende organisasjon med et rikt nettverk over hele Skandinavia. Dette skaper synergier på flere plan, og det har ført til at vi har hatt mange spennende oppdrag også innen skole, barnevern, kriminalomsorg, NAV, og arbeidstreningstiltak.

VEIEN VIDERE
Med økt fokus på tradisjonsbæring har vi i Veidemenn tatt viktige skritt i en mer fokusert retning for å dele av vår kunnskap og kompetanse innen skog og villmark. 
 
Over tid har vi utviklet vår egen modell for å hjelpe mennesker å finne sin egen sti i livet, og vi kaller det for Skogsterapi i tråd med naturterapi som metode. Det er lange dager med fokus på sterk egeninnsats og mestring, for å finne igjen den urkraften som vi mennesker besitter.
 

Ring oss på tlf

(+47) 916 47 071

Supert! Din melding er mottatt, og vi tar kontakt med deg så fort vi kan!