Grønn mose i solnedgangen

"Nature has given the opportunity of happiness to all, knew they but

how to use it."

- Claudius Claudanius -

Welcome to us!


Since the start of 2002 we in Veidemenn AS
have been mainly a manual forestry company, and provided training within this, as well as courses in hunting, fishing, and wilderness throuout the seasons.


Eventually, we developed our own approach to helping people with big and small challenges in life,
and our desire to be there for even more
grew in line with ourselves.
Now, 16 years after, we expand our capabilities
within courses, experiences, as well as health and care.

 

We are a bunch of highly committed people
which focuses on nature in the first place,
then comes us humans as humble caretakers.
This is reflected in our various offers,
and we want to share our experiences with as many

as possible to maintain these traditions.

 

We love meeting new people with the same desire
like us to be a more active participant in nature! 

If this is something you have thought about,

then get in touch with us for a nice chat
about whatever you might have on your mind
regarding nature-based activities.

LINJERYDDING

Etter avtale, Norge

Reiðr

Om det å være på reise, på rett vei, mot et bestemt mål i ønsket retning

EVENTYR: VALDRES

Vassfaret, Norge

SKOGSTERAPI

Vår metode for bedre helse og omsorg

ØKOLOGISK RYDDEPLAN

Etter avtale, Norge

GRUNNKURS: JAKT

Etter avtale, Norge

Villmarka

Bli utfordret og lær deg å mestre Villmarka sammen med oss

Etter 15 år i bransjen og mange generasjoner med villmarka i blodet, har vi den kompetansen du trenger for å skape dine egne eventyr. 

Se nærmere på vår kursrekke, bli inspirert, og meld deg på!

Veidemenn

- Hva betyr det egentlig?

Veiding (norrønt veiðr) er et gammeltnorsk ord for det vi i moderne tid kaller jeger/sanker-samfunnet. 


For oss er dette en sterk rettleder for våre aktiviteter, og vi anser oss selv som stolte tradisjonsbærere av det å leve av naturen, med naturen, i naturen. 

Skogsterapi

Med skogen som terapeut

Siden 2004 har vi tatt med oss mennesker med ulike utfordringer i livene sine, og vist dem hva skogen har å by på. 

Det er lange og utfordrende dager, men gjennom det vi har valgt å kalle Skogsterapi, finner våre deltagere tilbake til
sin rette sti.