SKOGSTERAPI

Hva er Veidemenn sin tilnærming?
1/5
HVORDAN HAVNET VI HER?

Dette er et spørsmål som vi har fått i en stadig økende grad, og svaret ligger i vårt brennende engasjement for naturen, og vårt personlige engasjement for de menneskene vi møter på vår vei.

Mange av oss har hatt det som ofte blir kalt "en røff oppvekst", og mange av oss har hatt våre utfordringer gjennom innholdsrike liv. Felles for oss i Veidemenn er at vi har brukt naturen som terapirom, og skogen som terapeut. For oss er dette en så stor selvfølgelighet at når vi fikk vår første forespørsel i 2004 fra et fortvilt foreldrepar med en ungdom som samfunnet ellers ikke hadde klart å hjelpe, ja da tok vi utfordringen. Siden den gang har vi tatt inn ungdommer som voksne inn i flokken vår, og latt dem selv få kjenne på det de sliter med, med kyndig veiledning fra skogsfolket vårt.

Over tid har vi gjort oss mange erfaringer som vi samler under Reiðr-prosjektet vårt, og metoden vi har utviklet for våre resultater kaller vi for Skogsterapi. 

HVA ER SKOGSTERAPI?

Skogsterapi er vår metode for å finne tilbake til et liv i balanse, med mål og mening som samsvarer med den enkeltes dyptliggende ønsker. Hos oss i Veidemenn er alle skogsfolk i bunn, med hver våre spesialiteter. Dette bruker vi sammen med våre deltagere gjennom varierte dager hvor fokuset er på tilstedeværelse, utfordring, og mestring. 

HVORFOR SKOGSTERAPI?

Skogen besitter en naturlig urkraft som menneskeheten har benyttet seg av siden tidenes morgen. Den er en nøytral tredjepart som, ved å bruke den rett, er med på å rense både kropp og sjel for det grums som måtte finnes.

 

HVEM PASSER DETTE FOR?

Vårt Skogsterapi-program passer for mennesker i alle aldre, uansett hvilke kategorisering du har valgt å gi deg selv. Fellesnevneren for våre deltagere er at det er mennesker som kanskje har "gått seg litt vill", og som trenger å finne en mer meningsfylt hverdag.

Arrangement kjøres året rundt, lokasjon avtales nærmere sammen med deg.

Ta kontakt med oss

for mer info

  • Veidemenn på Facebook
  • Veidemenn på Instagram